Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą..
(KKK 1422).

Jeżeli chcesz umówić się, aby skorzystać z sakramentu pokuty napisz: kontakt@saczynski.pl